Kommissionens förordning (EG) nr 2177/2001 av den 9 november 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker