Odločba Komisije z dne 11. decembra 2003 o ureditvi primerjalnih poskusov in testov Skupnosti, ki se izvajajo za razmnoževalni material vrst Pelargonium l’Hérit. in Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch in Rosa L. v skladu z Direktivo 98/56/ES (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 4626)