Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú opatrenia na porovnávacie pokusy a testy spoločenstva s množiteľským materiálom Pelargonium l'Hérit. a Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch a Rosa L. podľa smernice Rady 98/56/ES (oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 4626)