Komisijas Lēmums (2003. gada 11. decembris) par salīdzinošo izmēģinājumu un pārbaužu pasākumiem, ko piemēro Pelargonium l’Hérit. un Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch un Rosa L. pavairošanas materiālam Kopienā saskaņā ar Padomes Direktīvu 98/56/EK (izziņots ar dokumenta numuru C (2003) 4626)