2003/865/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2003, koristekasvien Pelargonium l'Hérit. ja Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch ja Rosa L. lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivin 98/56/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4626)