Komisjoni otsus, 11. detsember 2003, millega sätestatakse liikide Pelargonium l’Hérit. ja Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch ja Rosa L. paljundusmaterjali ühenduse võrdluskatsete kord vastavalt nõukogu direktiivile 98/56/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2003) 4626 all)