SKRIFTLIG FRÅGA E-3296/02 från Dominique Vlasto (PPE-DE) till kommissionen. Försäljning av reservdelar till urmakare i EU.