Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2180 av den 16 december 2019 om specifikation av kvalitetsrapporternas närmare form och innehåll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 (Text av betydelse för EES)