Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Kommissionens arbetsprogram för 2002