Kommissionens förordning (EEG) nr 1292/81 av den 12 maj 1981 om handelsnormer för auberginer