Mål T-302/00: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 21 september 2000 av Anthony Goldstein