Kommissionens förordning (EG) nr 922/2003 av den 26 maj 2003 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin