Kommissionens forordning (EØF) nr. 3480/85 af 10. december 1985 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker