Yttrande från Rådgivande kommittén för koncentrationer avgett vid dess nittiosjunde möte den 25 juni 2001 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende COMP/M.2314 - BASF/Pantochim/Eurodiol (Text av betydelse för EES)