Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean 97. kokouksessaan 25. kesäkuuta 2001 antama lausunto asiaan COMP/M.2314 - BASF/Pantochim/Eurodiol - liittyvästä alustavasta päätösluonnoksesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)