Cauza T-663/18: Ordonanța Tribunalului din 26 septembrie 2019 – Nissin Foods Holdings/EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca Uniunii Europene figurative Soba JAPANESE FRIED NOODLES – Cauză de nulitate absolută – Articolul 59 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001 – Acțiune vădit lipsită de orice temei juridic”)