Rådets förordning (EG) nr 2211/2003 av den 15 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002–31 december 2004 och om förlängning av den förordningen till och med den 31 december 2005