Mål T-274/16: Talan väckt den 27 maj 2016 – Saleh Thabet mot rådet