SKRIFTLIG FRÅGA E-1797/02 från Benedetto Della Vedova (NI) till kommissionen. Vindkraftverk i Tolfabergen.