SKRIFTLIG FRÅGA E-0161/03 från Mihail Papayannakis (GUE/NGL) till kommissionen. Inhägnande av Filopapposkullen i Aten.