SKRIFTLIG FRÅGA E-1635/00 från Theresa Villiers (PPE-DE) till kommissionen. Förslag om mervärdesskatt.