SKRIFTLIG FRÅGA E-4086/00 från Avril Doyle (PPE-DE) till kommissionen. Bedömning av näringslivseffekter.