Mål T-205/01: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 6 september 2001 av André Ronsse