Kommissionens beslut av den 17 februari 2000 om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Republiken Kroatien och Ukraina [delgivet med nr K(2000) 2712] (2000/137/EG)