Förslag till rådets förordning om avslutande av en översyn (avseende ny exportör) av rådets förordning (EG) nr 1600/1999 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av tråd av rostfritt stål med en diameter av minst 1mm med ursprung i Republiken Indien, om återinförande av tullen på import från en exportör i det landet och om avslutande av registrering av denna import