Domstolens dom (första avdelningen) den 16 december 2004 i mål C-520/03 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana): José Vicente Olaso Valero mot Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Socialpolitik – Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens – Direktiv 80/987/EEG – Tillämpningsområde – Begreppet fordran – Begreppet lön – Ersättning på grund av rättsstridig uppsägning)