asia C-293/18: Unionin tuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 19.3.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espanja) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia v. Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela ja Confederación Intersindical Gallega (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 2 ja 3 lauseke — Määräaikaisen työntekijän käsite — 4 lauseke — Syrjintäkiellon periaate — Tilanteiden rinnastettavuus — Perustelut — Korvaus silloin, kun toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on irtisanottu objektiivisista syistä — Korvausta ei makseta, kun tohtorintutkintoa valmistelevan tutkijan määräaikainen työsopimus päättyy)