kohtuasi C-293/18: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. märtsi 2019. aasta määrus (Tribunal Superior de Justicia de Galicia eelotsusetaotlus — Hispaania) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia versus Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — ETUC, UNICE ja CEEP raamkokkulepe tähtajalise töö kohta — Klauslid 2 ja 3 — Mõiste „tähtajaline töötaja“ — Klausel 4 — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Olukordade sarnasus — Põhjendatus — Tähtajatu töölepingu objektiivsel põhjusel ülesütlemisel makstav hüvitis — Hüvitise puudumine doktoriväitekirja ettevalmistava teadustöötaja tähtajalise töölepingu lõppemisel)