Mål C-414/03: Talan mot Förbundsrepubliken Tyskland väckt den 2 oktober 2003 av Europeiska gemenskapernas kommission