Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 januari 2001 i mål C-162/99: Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Fri rörlighet för arbetstagare — Etableringsfrihet — Tandläkare — Bosättningsvillkor)