Mål C-171/02: Talan mot Republiken Portugal väckt den 8 maj 2002 av Europeiska gemenskapernas kommission