SKRIFTLIG FRÅGA E-2575/00 från Ilda Figueiredo (GUE/NGL) och Arlindo Cunha (PPE-DE) till kommissionen. Regler för tillämpning av jordbruksrelaterade miljöåtgärder i Portugal.