Skriftlig fråga E-3015/10 från Cătălin Sorin Ivan (S&D) och Daciana Octavia Sârbu (S&D) till kommissionen. Kontroll av hälsoinformationen på Internet