Europaparlamentets resolution om skydd för artister på det audiovisuella området