Protokoll från sammanträdet tisdagen den 21 mars 2000