Skriftlig fråga E-1034/06 från Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) till kommissionen. Överträdelse av medborgarnas rätt att röra sig fritt inom EU