SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3644/03 van Salvador Jové Peres (GUE/NGL) aan de Commissie. Herziening van de GMO voor olijfolie.