Förstainstansrättens dom av den 26 februari 2003 i mål T-164/01: Arnaldo Lucaccioni mot Europeiska gemenskapernas kommission (Tjänstemän – Skadeståndstalan – Upptagande till sakprövning)