Kommissionens förordning (EG) nr 64/2000 av den 12 januari 2000 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick