Beslut av förstainstansrättens ordförande av den 9 augusti 2001 i mål T-120/01 R: Carlo De Nicola mot Europeiska investeringsbanken (Interimistiskt förfarande — Beslut att avstänga berörd person från tjänsten — Fumus boni juris — Krav på skyndsamhet — Föreligger inte)