Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2894 - AXA Private Equity/Bonna Sabla) (Text av betydelse för EES)