Kommissionens beslut av den 29 maj 1998 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från vissa europeiska länder [delgivet med nr K(1998) 1445] (Text av betydelse för EES) (98/371/EG)