SKRIFTLIG FRÅGA E-0182/01 från Patricia McKenna (Verts/ALE) till rådet. Rådet (fiske) och integration.