Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 13 mars 2002. # Justina Martínez Alarcón m.fl. mot Europeiska kommissionen. # Tjänstemän - Internt uttagningsprov - Nekat tillträde till uttagningsprov - Krav på yrkeserfarenhet. # Förenade målen T-357/00, T-361/00, T-363/00 och T-364/00. TITJUR Martínez Alarcón mot kommissionen