Mål T-35/03: Talan mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) väckt den 31 januari 2003 av Aventis Cropscience S.A.