Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9835 — Bertelsmann/Schweizerische Post/Cinfoni) (Text av betydelse för EES) 2020/C 428/04