PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 - Wstęp - Ogólne zestawienie dochodów - Ogólne zestawienie dochodów i wydatków w podziale na sekcje$