FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 - Almindelig gennemgang - Samlet oversigt over indtægter - Almindelig oversigt over indtægter og udgifter efter sektion$