Mål T-141/02: Talan mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden väckt den 3 maj 2002 av Vetoquinol AG (tidigare Chassot AG)