SKRIFTLIG FRÅGA P-2245/00 från Ari Vatanen (PPE-DE) till kommissionen. Gränsområdenas ställning vid förvaltningen av Tacis CBC-programmet.